Christian Riis

er cand.oecon fra Universitetet i Oslo i 1984 med doktorgrad fra samme sted i 1992.
Han var universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo (1985-1990), gjesteforsker ved Stanford University (1990), forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (1991-1998), førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen BI fra 1998, og professor samme sted fra 2001.

Riis har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som f.eks. American Economic Review, Economic Theory og Journal of Economic Behavior and Organization. Han har også drevet utredningsvirksomhet innen samferdselssektoren, energisektoren, landbrukssektoren, telekommunikasjon og offentlig organisering. Riis ledet Sanksjoneringsutvalget oppnevnt av Konkurransetilsynet i 1999 med mandat å drøfte sanksjonering under konkurranseloven. Han var også medlem av ekspertutvalget for kraftmarkedet som Arbeids- og
administrasjonsdepartementet oppnevnte høsten 2003.

Espen Rasmus Moen

er cand.oecon fra Universitetet i Oslo i 1991 med
doktorgrad fra London School of Economics 1995. Moen var universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo (1991-1994), med permisjon fra september 1992 for å ta doktorgraden ved London School of Economics.
Han var foreleser ved London School of Economics 1994-1995, og forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 1995- 1998. Siden 2003 har han vært ansatt som professor ved Handelshøyskolen BI.

Han er også medlem av den europeiske tenketanken CEPR (Centre for conomic Policy Research). Moen har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som f.eks. Journal of Political Economy, International Economic Review og Review of Economic Studies. Han har også drevet utredningsvirksomhet innen blant annet arbeidsmarkedet, finansmarkedet, kraftsektoren, landbrukssektoren, telekommunikasjon og samferdsel.

©2014 Oeconomica DA , Foretaksnummer: 980293106, Limsteinveien 8, 1362 Hosle