Her er et utvalg av våre nedlastbare rapporter

 

Navn på rapport
-
Bransjeavtalen for bokomsetning
Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk
En vurdering av Konkurransetilsynets rapport ”Kven lyt setje pris på boka”
Finansiering av kirken
Konkurransetilsynets vedtak i SAS-saken - en økonomifaglig vurdering
Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv
Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren
Moms på ebøker
Prising av datahastighet i mobilnett
Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling

 
Her er et utvalg av våre skrevne rapporter

Ta kontakt med post@oeco.no hvis du ønsker å lese noen av disse rapportene

Navn på rapport
Alternative modeller - Borgerlønn
Regulering av fjernvarme
Kommentarer til erstatningssak reist av NAS mot SAS
Noen kommentarer til PTs analyse
Avkastningskrav for NetCom
Bransjeavtalen for bokomsetning
ConocoPhillips valutapool - en økonomisk analyse
Avskrivningssatser for tekniske installasjoner i bygninger – virkninger på økonomisk effektivitet
SMS entry and access pricing
En vurdering av Boligbyggs metode for beregning av gjengs leie og markedsleie
En vurdering av Konkurransetilsynets rapport ”Kven lyt setje pris på boka”
Fastsettelse av målpris og noteringspris for melk
Finansiering av kirken
Frekvensauksjoner og landsdekningsforpliktelser
Gebyrinntekter og incentiver
Kommentarer til SSBs leiemarkedsundersøkelse for 2005
Kommunen som utleier – implementering av gjengs leie
Konkurransetilsynets vedtak i SAS saken en økonomifaglig vurdering
Kontraktstyring og konkurranseutsetting i tilknytning til SATS-reformen
Markedsbetingelser for meieriselskaper med egne melkeleverandører
Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv
Mesta-Hæhre-saken
Nettverksdeling
Norfrakalk betydningen av usikkerhet om tildeling av klimakvoter
Ny markedsordning for melk
Nye finansieringsformer i arbeidsmarkedspolitikken
Offentlig versus privat produksjon - noen prinsipielle momenter
Prising av tredjepartsbrukere i nødnettet
Privat arbeidsformidling
PTs analyse av marked 9 og vurderingene av reguleringsbehovet
Relevant beta-verdi i meierisektoren
Tallfesting av kapitalkostnader i meierisektoren
Utbyttebegrensninger i barnehagesektoren
Vilkår for aksess i Teletopia-saken
Vilkår for roaming
Vilkår for tredjepartstilgang i det digitale bakkenettet
Effektiv og bære-kraftig konkurranse i tele- og medie-markedene
Moms på ebøker
Prising av datahastighet i mobilnett
Prising av tredjepartsbrukere i Nødnettet